O nás

o ZO VMHD

Základná organizácia vodičov MHD v Dopravnom podniku mesta Košice vznikla na
základoch  doterajšej organizácie

ZO IOZ č. 2 a predtým ZO OZ Doprava č. 2 pri DPMK, a.s. Košice.

V podniku pôsobíme od 15. júna 2004 a profilovali sme sa ako profesijná odborová organizácia vodičov

mestskej dopravy.  V DPMK, a.s. je z 960 zamestnancov vodičov autobusov, trolejbusov a električiek

531.  Napriek tomu, že v podniku pôsobíme deviaty rok sme organizáciou menšinovou.

Práve z toho dôvodu sa niektoré zmeny  doteraz nepodarilo presadiť.

Doterajšia spolupráca s OZ Doprava a ani s  IOZ za uplynulé roky nenaplnili očakávania členskej

základne  a tá sa rozhodla pôsobiť samostatne so záujmom nadviazať družobné vzťahy s podobnými

organizáciami vodičov MHD na Slovensku a spolu s nimi sa pokúsiť zmeniť legislatívu pre mestskú

dopravu a zmeniť vzťah verejnosti k tejto profesii.

Organizácia bola zaregistrovaná na MV SR dňom 1. februára 2011 a týmto dňom ukončila činnosť pod

doterajším názvom

ZO IOZ č. 2 pri DPMK, a.s. Košice.


Najnovšie články

Najnovšie komentáre

Archív

Kategórie