Úvodná stránka

o ZO VMHD

Základná organizácia vodičov MHD v Dopravnom podniku mesta Košice vznikla na
základoch doterajšej organizácie

ZO IOZ č. 2 a predtým ZO OZ Doprava č. 2 pri DPMK, a.s. Košice.

V podniku pôsobíme od 15. júna 2004 a profilovali sme sa ako profesijná odborová organizácia vodičov

mestskej dopravy. V DPMK, a.s. je z 960 zamestnancov vodičov autobusov, trolejbusov a električiek

531. Napriek tomu, že v podniku pôsobíme deviaty rok sme organizáciou menšinovou.

Práve z toho dôvodu sa niektoré zmeny doteraz nepodarilo presadiť.

Doterajšia spolupráca s OZ Doprava a ani s IOZ za uplynulé roky nenaplnili očakávania členskej

základne a tá sa rozhodla pôsobiť samostatne so záujmom nadviazať družobné vzťahy s podobnými

organizáciami vodičov MHD na Slovensku a spolu s nimi sa pokúsiť zmeniť legislatívu pre mestskú

dopravu a zmeniť vzťah verejnosti k tejto profesii.

Organizácia bola zaregistrovaná na MV SR dňom 1. februára 2011 a týmto dňom ukončila činnosť pod

doterajším názvom

ZO IOZ č. 2 pri DPMK, a.s. Košice.

Sekcia domovskej stránky

Toto je ukážka sekcie domovskej stránky. Sekciou domovskej stránky môže byť akákoľvek stránka, ktorá je iná ako samotná domovská stránka.

O stránke

o ZO VMHD

Základná organizácia vodičov MHD v Dopravnom podniku mesta Košice vznikla na
základoch doterajšej organizácie

ZO IOZ č. 2 a predtým ZO OZ Doprava č. 2 pri DPMK, a.s. Košice.

V podniku pôsobíme od 15. júna 2004 a profilovali sme sa ako profesijná odborová organizácia vodičov

mestskej dopravy. V DPMK, a.s. je z 960 zamestnancov vodičov autobusov, trolejbusov a električiek

531. Napriek tomu, že v podniku pôsobíme deviaty rok sme organizáciou menšinovou.

Práve z toho dôvodu sa niektoré zmeny doteraz nepodarilo presadiť.

Doterajšia spolupráca s OZ Doprava a ani s IOZ za uplynulé roky nenaplnili očakávania členskej

základne a tá sa rozhodla pôsobiť samostatne so záujmom nadviazať družobné vzťahy s podobnými

organizáciami vodičov MHD na Slovensku a spolu s nimi sa pokúsiť zmeniť legislatívu pre mestskú

dopravu a zmeniť vzťah verejnosti k tejto profesii.

Organizácia bola zaregistrovaná na MV SR dňom 1. februára 2011 a týmto dňom ukončila činnosť pod

doterajším názvom

ZO IOZ č. 2 pri DPMK, a.s. Košice.

Blog

Ahoj svet!

Vitajte vo WordPress. Toto je váš prvý článok. Môžete ho upraviť alebo vymazať a potom už len začať písať!

Kontakt

Toto je stránka so základnými kontaknými informáciami, ako napríklad adresa a telefónne číslo. Takisto môžete skúsiť pridať kontaktný formulár prostredníctvom pluginu.